Brokkies

19 Maart 2018: Wendy verteenwoordig Suid-Afrikaanse skrywers by die bekendstelling van Biblioteekweek 2018

Op die allermooiste herfsoggend trek boekliefhebbers uit alle windrigtings by die Sentrum van die Boek in Queen Victoriastraat , Kaapstad, saam vir die bekendstelling van Biblioteekweek.

Die geskiedkundige gebou vibreer soos klein en groot hulself verlekker in die sing van die Volkslied en die Afrika Unie-lied.

Die boodskap van die oggend en Bibilioteekweek 2018: Biblioteke – hart van die gemeenskap!

Sommer gou is dit duidelik dat die verhoog net soveel aan Gr. 1-biblioteekliefhebbers as aan LIASA-president Mandla Ntombela of Uitvoerende Hoof Prof Rocky Ralebipi-Sinks behoort. Om nie te praat van die township-gogo’s se stories wat ons herinner dat ons harte in Afrika geanker is en ons op mekaar se liefde, deernis en respek aangewese is.

Wendy vestig die aandag op die spirituele krag van die geskrewe woord. Sy haal uit Philip Zaleski en Paul Kaufman se Gifts of the Spirit aan: “Words, no less than silence, leads us to the Spirit. Words and deeds are modes of the divine energy. To turn a chaotic thought into words is a divinely inspired act, like turning water into wine. Words ground us in the sacred.”

Sy fokus ook op die feit dat die biblioteek baie kinders se enigste ervaring is van stilte, ‘n sin vir orde, wedersydse respek en die vryheid om te kies. Ook dat die tweeweeklikse uitneem van bibilioteekboeke ‘n ongeëwenaarde ervaring van ‘eienaarskap’ vir baie minderbevoorregte kinders is.

Sy sluit af met: “President Ramaphosa, send us and our books!”