Brokkies

20 Oktober 2019: “Vertel vir my ‘n Storie” help waardes vaslê in LiG

Die bekende skrywer Wendy Maartens se boek, Vertel vir my ’n storie, bied aan ouers die geleentheid om kernwaardes met hul kinders te bespreek – en dan aan die hand van bekende sprokies.

Wendy sê: “Kinders het dit nodig om elke dag te sien, te hoor en te ervaar hoe hierdie gesonde waardes uitgeleef word. Hulle kan nie ’n sterk en gesonde waardestelsel ontwikkel as hulle nie in ’n omgewing woon waar dit behoorlik toegepas word nie.

Sy verduidelik hoe toepaslike reëls hierdie waardestelsel kan versterk en ondersteun:
“Ons kan waardes met die bou van ’n huis vergelyk. Die waardes vorm die fondament. Sonder duidelike en besliste waardes sal die huis gou ineenstort. Die reëls wat op hierdie waardes gebaseer is, vorm die mure van die huis. Kinders voel veilig wanneer dié twee aspekte mekaar ondersteun. Ons moet gedurigdeur onderweg wees na die vestiging van waardes. Toepaslike reëls help grootliks hiermee, want dit bied struktuur.”

“Vertel my ’n storie …”

Wendy Maartens het ’n boek* geskryf nadat ouers haar gereeld oor kinders met probleemgedrag genader het. Oor dié gesprekke vertel sy: “Ons het telkens tot die slotsom gekom dat alles teruggevoer kan word na die versterking van ’n klompie belangrike kernwaardes.

“Op grond hiervan het ek twintig waardes geïdentifiseer wat dikwels nie in ons samelewing genoegsaam vasgelê en uitgeleef word nie. Ek het dit toe aan bekende sprokies gekoppel, dié soort wat ouers vir hul kinders kan voorlees.
“Elke waarde vorm ’n nuwe hoofstuk, en daar is ook riglyne vir ouers oor hoe hulle dit met hul kinders kan bespreek.”
*Vertel vir my ’n storie deur Wendy Maartens, Lapa, 2014

Die goue woord

“Die woord ‘respek’ loop soos ’n goue draad deur al die ander waardes. Ons moet ons kinders van jongs af leer om die ‘ja’- of ‘nee’-gevoel op die krop van hul magie te vertrou. Daardie ‘kolletjie’ vertel jou gou wanneer iemand jou nie met respek behandel nie. En dit waarsku jou om ander mense met respek te behandel.
“Ek moedig kinders aan om hul vinger op daardie kolletjie te sit; hulle weet waar dit is. Dis daardie gevoel wat sê: ‘Hier kom moeilikheid!’ Of: ‘Alles is reg!’”
– Wendy Maartens

Lees die volledige artikel hier.