Monthly Archives : August 2015

Milnerton: Leeskompetisie 30 Julie 2015

Wendy het as beoordelaar by die jaarlikse leeskompetisie van die Stad Kaapstad se Biblioteekdiens opgetree. Distrik Een is deur die Gr. 7-leerders van vyftien skole verteenwoordig. Hulle het mekaar die stryd in Afrikaans, Engels en Xhosa aangesê. ‘n Leesstuk oor die bekende Kaapse legende Die Vlieënde Hollander het vir uitdagings, tongknopers en oorgenoeg pret gesorg. 

Continue Reading –